W naszym przedszkolu stwarzamy atmosferę radości, dobroci, miłości, życzliwości, aby rodzice czuli się z nami dobrze i mieli tę pewność, że dzieci mają tu drugi dom.
Wychowankowie są wprowadzani w świat wartości takich jak: dobro, prawda, piękno, miłość, odpowiedzialność, odwaga, szacunek i tolerancja wobec drugiego człowieka (zwłaszcza wobec osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, słabszych, ubogich, przedstawicieli innych kultur, ras i wyznań).
Wspieramy rozwój powierzonych nam dzieci, rozpoznajemy i zaspakajamy ich potrzeby edukacyjne oraz umożliwiamy rozwój talentów i zainteresowań.
Nie wyręczamy, ale dążymy do współpracy z rodzicami, dając dzieciom podczas ich nieobecności to co najważniejsze – opiekę, bezpieczeństwo, ciepło, serce, dobre słowo, wychowanie, radość i wszystko co potrzebne jest małemu człowiekowi.
Pragniemy, aby lata pobytu w przedszkolu były dla dzieci przyjemne, głęboko zapadły w serce, pozostały radosnymi wspomnieniami, do których z uśmiechem na twarzy będą powracały, a co najważniejsze – nauczyły się umiejętnego wyboru właściwych wartości, w oparciu o które będą budowały swoją przyszłość.
Dokonujemy wszelkich starań by dzieci były dobrze przygotowane podjęcia nauki w szkole
Na miarę naszych możliwości każdego dnia żyjemy i wdrażamy w życie wobec dorosłych i dzieci, bogatych i biednych, codziennie u nas przebywających i przybywających gości słowa: